VI | ENG
Sóc Trăng: Công bố kết quả DDCI năm 2020

Sóc Trăng: Công bố kết quả DDCI năm 2020

Sáng ngày 12/3/2021, được sự chấp thuận và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì,  tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ban ngành - DDCI Sóc Trăng năm 2020.

Do trong giai đoạn nghiêm túc thực hiện các biện pháp về phòng, chống Dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với số lượng hạn ché đại biểu tham dự trưc tiếp. Vì thế, tham dự Hội nghị, chỉ có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành viên Tổ công tác DDCI tỉnh Sóc Trăng, Ban quản lý Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và đơn vị khảo sát độc lập là Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế (Economica Vietnam), và chưa có sự tham dự của các khách mời là doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Hội nghị đã nghe đại diện các chuyên gia của  Economica Vietnam trình bày quá trình tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo mẫu chọn ngẫu nhiên, về cách thức tính toán, xây dựng dự thảo báo cáo và  kết quả chấm điểm, xếp hạng “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ban ngành - DDCI Sóc Trăng năm 2020” đối với các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành tại Sóc Trăng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất về kết quả tham khảo “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ban ngành - DDCI Sóc Trăng năm 2020”, và đánh giá đây là kênh thu thập, phản ảnh nhanh nhạy, kịp thời và chính xác những cảm nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với 19 đơn vị cấp sở, ngành và 11 Ủy ban nhân dân huyện huyện, thị xã, thành phố - Cổng Thông tin Điện tử Sóc Trăng.