VI | ENG
Thư viện DDCI

Thư viện DDCI

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Giới thiệu Tóm tắt DDCI - Tiếng Việt 04/01/2020 Tài liệu Tham khảo
2 Brief Introductiion about DDCI - English 04/01/2020 Tài liệu Tham khảo
3 Đề án và Bộ chỉ số DDCI Điện Biên 2019 03/10/2019 DDCI các tỉnh
4 Bộ chỉ số DDCI Thừa Thiên Huế 28/09/2019 DDCI các tỉnh
5 Báo cáo DDCI Lào Cai 2016 11/09/2019 Báo cáo DDCI
6 Cẩm nang của VCCI về Thực hiện DDCI 11/09/2019 Tài liệu Tham khảo
7 Bộ chỉ số DDCI Bắc Kạn 11/09/2019 DDCI các tỉnh
8 Kế hoạch Cải thiện DDCI Bắc Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh
9 Bộ chỉ số DDCI Quảng Nam 11/09/2019 DDCI các tỉnh
10 Kế hoạch triển khai DDCI Lạng Sơn 11/09/2019 DDCI các tỉnh
11 Kế hoạch triển khai DDCI Đắk Nông 11/09/2019 DDCI các tỉnh
12 Nội dung DDCI Quảng Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh
13 Kế hoạch triển khai DDCI Quảng Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh