VI | ENG
Thư viện DDCI

Thư viện DDCI

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo Tóm tắt DDCI Lào Cai 2019 17/07/2020 Báo cáo DDCI
2 Báo cáo Tóm tắt DDCI Sơn La 2019 17/07/2020 Báo cáo DDCI
3 Giới thiệu Tóm tắt DDCI - Tiếng Việt 04/01/2020 Tài liệu Tham khảo
4 Brief Introductiion about DDCI - English 04/01/2020 Tài liệu Tham khảo
5 Đề án và Bộ chỉ số DDCI Điện Biên 2019 03/10/2019 DDCI các tỉnh
6 Bộ chỉ số DDCI Thừa Thiên Huế 28/09/2019 DDCI các tỉnh
7 Báo cáo DDCI Lào Cai 2016 11/09/2019 Báo cáo DDCI
8 Cẩm nang của VCCI về Thực hiện DDCI 11/09/2019 Tài liệu Tham khảo
9 Bộ chỉ số DDCI Bắc Kạn 11/09/2019 DDCI các tỉnh
10 Kế hoạch Cải thiện DDCI Bắc Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh
11 Bộ chỉ số DDCI Quảng Nam 11/09/2019 DDCI các tỉnh
12 Kế hoạch triển khai DDCI Lạng Sơn 11/09/2019 DDCI các tỉnh
13 Kế hoạch triển khai DDCI Đắk Nông 11/09/2019 DDCI các tỉnh
14 Nội dung DDCI Quảng Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh
15 Kế hoạch triển khai DDCI Quảng Ninh 11/09/2019 DDCI các tỉnh