VI | ENG
Contact

Map


Contact Info


Economica Vietnam

Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế

Unit 805, Eurowindow Multicomplex,

27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

T: (024) 66722057

M: 091 654 8366

E: contact@economica.vn

W: www.economica.vn