VI | ENG
Điểm mạnh Dịch vụ của Chúng tôi

Điểm mạnh Dịch vụ của Chúng tôi

Dịch vụ nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phân tích xếp hạng DDCI của chúng tôi có những điểm mạnh sau: 

  1. Chi phí phù hợp với các tỉnh, thành phố. Chi phí triển khai giảm dần qua các năm nhờ quá trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan tại tỉnh.  
  2. Linh hoạt về các gói dịch vụ và do vậy các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn cách thực hiện phù hợp nhất đối với nhu cầu, yêu cầu triển khai và ngân sách của tỉnh, thành phố.
  3. Quy trình điều tra, phân tích, xếp hạng DDCI đã được chuẩn hóa. Nội dung, phương pháp DDCI đã được kiểm nghiệm tại nhiều tỉnh, thành phố.
  4. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin, Internet và trí tuệ nhân tạo (IA), do vậy đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, nhanh chóng trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện công việc, hoàn thành kết quả điều tra.
  5. Tính độc lập của kết quả đánh giá, xếp hạng được đảm bảo do toàn bộ quy trình được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin.
  6. Cơ sở dữ liệu của các tỉnh được duy trì trực tuyến, qua các năm, đảm bảo khả năng so sánh, nối tiếp, dễ truy cập và dễ sử dụng.  Tính bảo mật  và an toàn số liệu được đảm bảo ở mức độ cao nhất.
  7. Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố có thể khai thác sâu cơ sở dữ liệu từ điều tra, so sánh tới từng lĩnh vực điều hành nhỏ tại cấp huyện và sở, ngành thông qua tài khoản được cấp và trực tuyến trên cơ sở dữ liệu của tỉnh.
  8. Có thể ứng dụng máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại cho quá trình điều tra. Kết quả điều tra có thể được đưa vào hệ thống trực tiếp từ địa điểm phỏng vấn. Cách thức điều tra linh hoạt, có thể thực hiện theo cách truyền thống qua phiếu giấy hoặc điều tra trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai. Công tác điều tra, nhập liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 
  9. Kết quả điều tra, phân tích, điểm số của các chỉ số thành phần, chỉ tiêu, đánh giá về môi trường kinh doanh… có thể được dễ dàng trình bày theo các doanh nghiệp thuộc các khu vực khác nhau như doanh nghiệp thuộc khu vực nông nghiệp, công nghiệp hoặc dịch vụ, hoặc theo nhóm doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ, doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ. Điều này cho phép cung cấp dữ liệu và bằng chứng cụ thể, chi tiết hơn cho quá trình điều hành và quản lý kinh tế tại cấp tỉnh, cũng như cho công tác xây dựng chính sách, chương trình hỗ trợ đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh. 
  10. Quá trình triển khai được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao dần công nghệ, phương pháp luận và nâng cao năng lực của các đơn vị tại tỉnh, để các tỉnh có thể dần đảm nhận một phần hoặc toàn bộ quy trình thực hiện DDCI. Các tỉnh do vậy sẽ chủ động về phương pháp luận cũng như việc triển khai DDCI. Điều này đảm bảo tính bền vững trong việc triển khai DDCI tại tỉnh trong dài hạn.