VI | ENG
Quá trình Phát triển

Quá trình Phát triển

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) được xây dựng nhằm đo lường chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp quận, huyện, thành phố, thị xã và sở ngành – những cấp chính quyền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư.

DDCI lần đầu tiên được triển khai xây dựng tại Việt Nam vào năm 2013 bởi Economica Vietnam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Lần đầu tiên, bộ khung chỉ số về đánh giá các lĩnh vực quản trị và điều hành kinh tế (economic governance) ở cấp địa phương được hình thành và xây dựng. Tại Lào Cai, DDCI đã được thực hiện liên tục trong những năm vừa qua và đã trở thành một công cụ quan trọng cho công tác điều hành tại tỉnh, hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh tại tỉnh, và góp phần để Lào Cai liên tục duy trì được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng về Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) trong những năm vừa qua.

DDCI tiếp đó đã được nhiều tỉnh thành lựa chọn triển khai, ví dụ như An Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Quảng Nam, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Nghệ An, Hoà Bình, Lai Châu, Long An… DDCI tiếp tục chứng minh là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện năng lực quản trị, điều hành kinh tế tại các tỉnh, ví dụ như tại các tỉnh như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bắc Ninh tại đó DDCI đã góp phần cải thiện thứ hạng và củng cố vị trí xếp hạng cao của các tỉnh này trong bảng xếp hạng PCI trong những năm vừa qua. Đặc biệt,  DDCI đã trở thành một trong những nội dung ưu tiên trong chỉ đạo và trong điều hành của các tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Sau một thập niên thực hiện, và trên cơ sở kinh nghiệm triển khai của nhiều tỉnh, DDCI tiếp tục được Economica Vietnam cải tiến về phương pháp luận cũng như cách thức thực hiện. Một phiên bản hoàn toàn mới của DDCI đã được xây dựng và trải qua quá trình kiểm nghiệm, thẩm định khắt khe của các tỉnh tham gia và các chuyên gia hàng đầu về quản trị công, về điều hành và quản trị kinh tế địa phương. Phương pháp luận DDCI hoàn toàn mới và phương thức triển khai sáng tạo, tiên tiến, hiện đại hiện đang được triển khai đồng loạt tại một số tỉnh, và thành phố trên cả nước.