VI | ENG
DDCI trên Nền tảng Internet

DDCI trên Nền tảng Internet

Trên kinh nghiệm và thực tiễn  triển khai DDCI của các tỉnh, Economica Vietnam tiếp tục nâng cấp và cải thiện phương pháp luận cũng như cách thức triển khai DDCI tại cấp tỉnh, với mục tiêu nhằm đảm bảo DDCI phản ánh chính xác hơn, kịp thời hơn, toàn diện hơn các mặt quản lý, điều hành kinh tế tại các sở, ngành và các huyện, thị. Phương pháp luận được cải tiến cũng cho phép sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (IA) và nền tảng Internet để hỗ trợ cho việc triển khai DDCI, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai, thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả DDCI, phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch cải thiện chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các huyện, thị, sở ngành và qua đó nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tại các tỉnh. Bẳng các ứng dụng này, toàn bộ quá trình thực hiện DDCI có thể được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây và trên nền tảng Internet, bao gồm từ quá trình điều tra, xử lý số liệu và hiển thị kết quả và sử dụng kết quả phục vụ cho công tác quản lý, điều hành kinh tế tại tỉnh. Các tỉnh cũng hoàn toàn có thể tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát qua mạng, thay thế cho (hoặc sử dụng kết hợp với) biện pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu câu hỏi bằng giấy, điều tra qua gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện, qua đó giảm chi phí triển khai DDCI, đảm bảo tính bền vững trong dài hạn. Cho tới nay, công cụ Khảo sát DDCI Trực tuyến (DDCI Online) đã được hoàn thiện và triển khai rộng rãi trên nhiều tỉnh.

Quy trình triển khai DDCI đã được chuẩn hóa, xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, cho phép phần lớn công việc được thực hiện trên nên tảng trực tuyến. Nền tảng công nghệ đang được ứng dụng đối với DDCI hiện tại cho phép toàn bộ quá trình điều tra, xử lý số liệu, và trả kết quả điều tra được thực hiện trực tuyến với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ được áp dụng trong DDCI cũng tạo nền tảng cho việc điều tra khảo sát trực tuyến trong tương lai, qua đó giảm chi phí triển khai thực hiện, đảm bảo tác động trên diện rộng và tính bền vững trong dài hạn. Đồng thời, công nghệ tiên tiến này cũng cho phép các tỉnh tham gia nắm bắt được kết quả về đánh giá chất lượng công tác điều hành trên mọi mặt một cách gần như tức thời sau khi hoạt động điều tra, khảo sát được hoàn thành.

Việc triển khai công nghệ tin học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng DDCI trên nền tảng Internet và điện toán đám mây được thực hiện trên cơ sở hợp tác với OrientSoft – một công ty dày dạn kinh nghiệm về các giải pháp điện toán đám mây và các phần mềm cho khu vực công và các cơ quan quản lý nhà nước tại cấp tỉnh và huyện.   

Bên cạnh phương thức mã hóa số liệu, nhập liệu trực tiếp qua mạng và sử dụng máy tính xách tay hoặc để bàn, các điều tra viên, cán bộ mã hóa số liệu cũng có thể tải ứng dụng (app) DDCI từ Google Play hoặc Aple App Store, sau đó cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Sau khi cài đặt, sử dụng tài khoản truy cập đã được cấp để thực hiện điều tra tại hiện trường hoặc để mã hóa, nhập liệu từ điện thoại thông minh hoặc từ máy tính bảng.