VI | ENG
DDCI – District and Department Competitiveness Index
Tin tức DDCI
02.12.2023

Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI Nghệ An đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan, chính quyền địa phương từ các góc độ môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trong khảo sát; các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững; các vấn đề phát triển trong thời kì công nghiệp 4.0, chuyển đổi số. Bằng cách đó, DDCI sẽ khuyến khích chính quyền tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú ý và quan tâm đúng mức về hoạt động quản lý, điều hành kinh tế tại Nghệ An, đảm bảo hài hòa các vấn đề về phát triển bao trùm, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

03.08.2023

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị phân tích các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu năm 2022, công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI), Chỉ số Cải cách hành chính,. Theo đó, các chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục đánh dấu những bước ngoặt cho sự thay đổi và phát triển của tỉnh.

29.07.2023

Ngày 7/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số PCI và DDCI của tỉnh năm 2023. Năm 2022, PCI tỉnh An Giang đạt 62,37 điểm, giảm 4,11 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố cả nước, giảm 37 bậc so với năm 2021. Nếu so với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đứng thứ 10/13, giảm 6 bậc so với năm 2021; xếp trên Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu.

25.04.2023

Tại cuộc họp thường niên tháng 3/2023, UBND TP Hải Phòng đã công bố kết quả điểm số và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (DDCI) năm 2022. Kết quả DDCI 2022 của TP Hải Phòng được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ công tác khảo sát, điều tra khoảng 2.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Sau đó được Công ty Cổ phần tư vấn về Quản lý kinh tế (Economica Vietnam) thực hiện tính toán điểm số, tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu và xây dựng Báo cáo kết quả.