VI | ENG
Quảng Ngãi: Cục Thuế xếp thứ nhất về chỉ số DDCI cấp tỉnh

Quảng Ngãi: Cục Thuế xếp thứ nhất về chỉ số DDCI cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2019. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được xếp vị trí thứ nhất trong số 15 sở, ngành của tỉnh, với 63,96 điểm.

Theo đánh giá, năm 2019, Cục Thuế Quảng Ngãi có 2/7 chỉ số thành phần, đứng đầu là tính minh bạch (7,14 điểm) và hỗ trợ DN (7,38 điểm). Hai chỉ số này có tỷ lệ DN đánh giáo cao ở các nội dung: “Trong thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động công khai thông tin, hỗ trợ DN”, như gửi thông tin các chính sách thuế mới qua địa chỉ email cho DN, tổ chức chương trình tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục NTĐT…; "Xác định đúng và giải quyết kịp thời nhu cầu của DN giúp Cục Thuế Quảng Ngãi có tỷ lệ DN đánh giá tốt”; “Nội dung chương trình hỗ trợ là thiết thực, cao hơn các đơn vị khác”.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ngãi có 3/7 chỉ số thành phần xếp thứ 2 là chi phí thời gian (6,64 điểm), cạnh tranh bình đẳng (5,35 điểm) và thiết chế pháp lý (6,13 điểm). Bên cạnh những kết quả tốt, tính năng động của Cục Thuế Quảng Ngãi là 6,30 điểm, cần cải thiện khi chỉ số thành phần này xếp thứ hạng 7/15, thấp hơn so với trung vị và chỉ số chi phí không chính thức là 5,50 điểm, xếp hạng 5/15.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác cải cách TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Luyện cho biết, kết quả đạt được đó là sự nỗ lực của toàn thể công chức trong toàn đơn vị. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Cục Thuế Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải thiện những chỉ số thành phần đạt thấp, theo đó, cục thuế đã phổ biến đến cán bộ công chức trong đơn vị nắm bắt 7 chỉ số thành phần liên quan đến công tác thuế; từ đó đề ra những biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Song song với đó, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh “Đề án nộp thuế không dùng tiền mặt cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh” theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hỗ trợ chính sách thuế cho DN siêu nhỏ và DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN được quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, cục thuế cũng tăng cường kiểm tra thực hiện TTHC và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết TTHC; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ; nhất là bộ phận công chức thường xuyên tiếp xúc với NNT – Thời báo Tài chính.