VI | ENG
Sóc Trăng: Tham vấn ý kiến Sở ban ngành về DDCI

Sóc Trăng: Tham vấn ý kiến Sở ban ngành về DDCI

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng, triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021

Nhằm thực hiện Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Công ty Tư vấn về Quản lý Kinh tế - Economica (Đơn vị tư vấn) tổ chức Hội thảo Tham vấn ý kiến về Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Sóc Trăng và Phương pháp luận DDCI Sóc Trăng.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Sở ban ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Sóc Trăng, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các thành viên Tổ công tác DDCI Sóc Trăng.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các Sở ban ngành, Tổ công tác DDCI tỉnh Sóc Trăng cho Bộ chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo tính thực tế, khả thi khi tiến hành khảo sát ý kiến, đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ngành, UBND cấp huyện.

Đơn vị tư vấn đã khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kết quả PCI tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, phân tích các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PCI tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề ra định hướng xây dựng Bộ chỉ số DDCI của tỉnh Sóc Trăng để cải thiện PCI Sóc Trăng.

Chương trình Hội thảo bao gồm các nội dung: Giới thiệu Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở ngành (DDCI) do Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám Đốc Economica Vietnam trình bày cụ thể về Bối cảnh thực hiện DDCI của Sóc Trăng; Nội dung chỉ số DDCI, phương pháp luận và những điểm mới; Một số vấn đề về tổ chức, thực hiện; Hỏi đáp, thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan.

Trong buổi hội thảo các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi trao đổi, thảo luận, góp ý với đơn vị tư vấn để hoàn thiện dự thảo Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng - Cổng Thông tin Điện tử Sóc Trăng.