VI | ENG
Sở GTVT Bắc Ninh: Quyết tâm thực hiện nâng cao thứ hạng chỉ số DDCI

Sở GTVT Bắc Ninh: Quyết tâm thực hiện nâng cao thứ hạng chỉ số DDCI

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực song trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI), thứ hạng của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hạn chế. Nhìn từ kết quả này, đơn vị xác định các chỉ số thành phần của DDCI cần phải tập trung đẩy mạnh để cải thiện thứ hạng trong năm 2019.

Theo kết quả đánh giá chỉ số DDCI, Sở GTVT tỉnh có Chỉ số Vai trò của người đứng đầu đạt kết quả khá cao (xếp hạng 3/25) song vẫn còn 5 chỉ số thành phần có số điểm thấp, đó là: Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý. Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo Chỉ số DDCI Sở GTVT tỉnh cho biết: Sở đã xác định được nguyên nhân thấp điểm ở một số chỉ số thành phần. Cụ thể là trách nhiệm phối hợp, góp ý để nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của ngành đáp ứng nhu cầu cần thông tin; việc bảo đảm công bằng, minh bạch đối với các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin liên quan. Có lúc cán bộ, công chức cơ quan chưa thực sự linh hoạt trong xử lý, giải quyết công việc; thái độ làm việc còn có biểu hiện cứng nhắc, máy móc... chưa kịp thời nắm bắt và xử lý những bất cập, vướng mắc được kiến nghị, phản ánh trong phạm vi quyền hạn nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Còn để xảy ra tình trạng trì hoãn, chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp còn tình trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhiều lần, chồng chéo. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ giải quyết chưa hiệu quả, thủ tục hành chính chưa được giải thích đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và chưa tuân thủ đúng quy định về thời gian xử lý. Trong thực hiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng đôi lúc còn hiện tượng không công bằng, khó khăn khi tiếp cận nguồn lực, thông tin, chưa thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các vấn đề phát sinh sau đối thoại, trao đổi thông tin đối với doanh nghiệp…

Để cải thiện những chỉ số thành phần thấp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở GTVT trong năm 2019, “Quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng chỉ số DDCI của Sở nằm trong tốp 10 so với các sở, ngành trên bảng tổng hợp xếp hạng chung của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo”, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ số DDCI Sở GTVT xây dựng nhiệm vụ và các giải pháp; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Tổ chức ký cam kết giữa các phòng ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI. Trong đó chú trọng bảo đảm công bằng, minh bạch đối với các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin liên quan; tránh chồng chéo trong quá trình thanh, kiểm tra. Không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc hiện tượng nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, công việc của cơ quan, bảo đảm doanh nghiệp và người dân không phải trả bất kỳ chi phí không chính thức nào. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các vấn đề nếu có sau đối thoại, trao đổi thông tin đối với doanh nghiệp…

Đặc biệt, Sở GTVT tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ thời gian và lồng ghép đối thoại trực tiếp qua đường dây nóng kết nối phản hồi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ quan Sở chia sẻ nắm bắt thông tin. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo DDCI Sở sẽ triển khai lắp đặt Hòm thư góp ý ở tất cả các Trung tâm Đăng kiểm, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; các Bến xe… để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị và cán bộ công nhân viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ xác định rõ những tồn tại và triển khai cụ thể các giải pháp, tin tưởng chỉ số DDCI của Sở GTVT tỉnh sẽ được cải thiện theo đúng mục tiên đề ra -  Báo Bắc Ninh