VI | ENG
Quảng Ninh: Hoành Bồ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện

Quảng Ninh: Hoành Bồ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện

Xác định việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) là một trong những khâu đột phá để kinh tế có bước phát triển tăng cao và bền vững, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp trong xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên tinh thần thực sự cầu thị và lắng nghe, huyện đã ban hành các kế hoạch, đề ra nhóm giải pháp cụ thể gắn với các chỉ số; giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng người.

Tăng tính minh bạch

Năm 2018, huyện Hoành Bồ tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn nữa 2 nhóm chỉ số đang xếp thứ hạng tốt trong bảng xếp hạng DDCI 2017, đó là tính năng động của địa phương (hạng 3/14) và vai trò người đứng đầu địa phương (hạng 4/14). Đồng thời, quyết tâm cải thiện 6 chỉ số đang xếp ở thứ hạng trung bình và thấp, bao gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức và chi phí thời gian. Theo đó, Hoành Bồ tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, thanh tra công chức, công vụ, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, xã, thị trấn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tăng trưởng thông qua chính sách của Nhà nước, như: Hỗ trợ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, vay vốn, lãi suất ngân hàng cho các dự án nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ đào tạo lao động, tư vấn khởi nghiệp cho các doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, gia nhập thị trường… Bên cạnh đó, các giải pháp về minh bạch hóa thông tin, đặc biệt là về quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, các dự án đầu tư phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: huyenhoanhbo.gov.vn, qua hệ thống mạng chính quyền điện tử, loa truyền thanh cơ sở, sách, báo cũng như thông qua các chương trình gặp mặt doanh nghiệp hàng năm.

Đây cũng là nỗ lực nhằm tăng tính minh bạch, giảm chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoành Bồ Phan Thanh Hùng cho biết: Toàn huyện hiện có 218 doanh nghiệp, 28 HTX. Huyện đang nghiên cứu thành lập các chi hội doanh nghiệp theo nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc theo địa bàn xã, thị trấn để việc hỗ trợ thông tin kinh doanh, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tốt hơn. Hàng năm, tổ chức các đợt tiếp xúc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lập Fanpage DDCI của huyện nhằm tăng tính tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Xây dựng chính quyền phục vụ

Với quyết tâm tăng hạng DDCI, tháng 5.2018, UBND huyện Hoành Bồ đã ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 2614 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và năng lực cạnh tranh cấp địa phương DDCI. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBND huyện phụ trách từng chỉ số.

Chia sẻ về các giải pháp để đạt được mục tiêu thăng hạng, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Triệu Đức Hương cho biết: Huyện đã ban hành kế hoạch, đề ra nhóm giải pháp cụ thể gắn với các chỉ số; giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng người. Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện phụ trách 2 chỉ tiêu: Vai trò người đứng đầu địa phương và chi phí không chính thức; các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách 6 chỉ tiêu còn lại là tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của địa phương; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan đầu mối theo chức năng, nhiệm vụ quy định, định lượng các tiêu chí cụ thể trong từng chỉ tiêu thành phần, tính toán khả năng thực hiện, phân công đến từng cán bộ, công chức, chuyên viên phụ trách gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Định kỳ lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm điểm khối lượng công việc đã thực hiện, công việc chưa thực hiện và giải pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc - ông Hương nhấn mạnh.

Với tinh thần cầu thị, quyết tâm cao, năm 2018, Hoành Bồ đặt mục tiêu xếp hạng DDCI tăng 3 bậc so với năm 2017, nằm trong top các địa phương có chỉ số DDCI tốt nhất của tỉnh. Huyện Hoành Bồ cũng đã tổ chức quán triệt nội dung và ý nghĩa của chỉ số DDCI, PCI đến toàn thể khối cơ quan, chính quyền thông qua hội nghị công bố bộ nhận diện thương hiệu, khai trương trang thông tin điện tử của huyện và tập huấn DDCI. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, huyện cũng quyết liệt chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc chính quyền địa phương theo quan điểm thống nhất “Chính quyền tận tâm - Doanh nghiệp tận lực”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương. Trong công tác điều hành và giải quyết TTHC được triển khai theo hướng khai thác, sử dụng hiệu quả CNTT để phấn đấu giảm tối đa chi phí, thời gian cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Tính đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ, hoạt động có hiệu quả. Các cuộc họp của huyện với cấp xã thực hiện 100% qua đường truyền trực tuyến, giảm thời gian, chi phí di chuyển. Một số TTHC như đăng ký kinh doanh HTX, hộ cá thể, người dân có thể thực hiện tại UBND xã, giảm chi phí thời gian đến Trung tâm Hành chính công huyện, trả kết quả ngay tại chỗ; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện tiếp nhận, xử lý TTHC trên môi trường mạng, giảm thời gian luân chuyển, loại bỏ dần các văn bản giấy thông thường…

Với sự quyết tâm và những giải pháp rất căn cơ, cụ thể như trên, tin tưởng rằng môi trường đầu tư, kinh doanh của Hoành Bồ sẽ ngày càng khởi sắc và đạt được mục tiêu tăng hạng DDCI trong năm 2018 như kế hoạch -  Báo Đại biểu Nhân dân