VI | ENG
Sơn La: UBND tỉnh triển khai triển khai một số nội dung DDCI

Sơn La: UBND tỉnh triển khai triển khai một số nội dung DDCI

Ngày 22/10/2019, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác triển khai và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành, của tỉnh Sơn La (Gọi tắt là DDCI) . Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố quyết định số 2341 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập tổ công tác về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành tỉnh Sơn La; Dự thảo phân công nhiệm vụ của tổ công tác và Kế hoạch thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành năm 2019.

Theo đó, nội dung đánh giá đối với cấp huyện và các sở, ngành được dựa trên các tiêu chí, lĩnh vực, những vấn đề tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh như hiệu quả trong thực hiện chính sách và các quy định đối với các doanh nghiệp; chất lượng dịch vụ công; tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng với doanh nghiệp; tính năng động, tiên phong, lắng nghe vì doanh nghiệp của chính quyền huyện, sở, ngành và sự cải thiện về cải cách thủ tục hành chính. Từ những tiêu chí trên, các thành viên tổ công tác sẽ đánh giá tính sáng tạo và kết quả điêu hành của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đồng thời xây dựng bộ chỉ số bám sát các chỉ tiêu đánh giá của chỉ số PCI và phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành. Địa phương, đơn vị gắn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn vốn ODA thuộc dự án Great của Úc và của tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh nhấn mạnh đây là những  nội dung quan trọng và là cơ sở để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vì vậy các sở, ngành, UBND các huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh đang triển khai có hiệu quả, đồng thời  tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch triển khai và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh - STV Online.