VI | ENG
Bắc Giang: Công bố kết quả xếp hạng DDCI 2019

Bắc Giang: Công bố kết quả xếp hạng DDCI 2019

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019 theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu năm 2020; công bố kết quả khảo sát và xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và các địa phương (DDCI) năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư đã báo cáo kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số DDCI năm 2019 của 14 sở, ban, ngành và 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có được dựa trên cơ sở tiến hành khảo sát của 1.025 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát DDCI năm 2019, ghi nhận Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với 79,77 điểm, xếp cuối là Sở Xây dựng với 73,03 điểm. Đối với các địa phương, dẫn đầu là huyện Lục Nam với 75,67 điểm, xếp cuối là huyện Lạng Giang với 64,89 điểm.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang triển khai khảo sát DDCI tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Qua khảo sát, cho thấy rõ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã và đang phát huy nhiều hiệu quả tích cực.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho 35 người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số 321 nhiệm vụ, được cụ thể hóa thành 1.015 chỉ tiêu. Trong đó, có 992/1.015 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, chiếm 98% tổng số chỉ tiêu đăng ký. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả hoàn thành một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đăng ký như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Lạng Giang, huyện Tân Yên.

Có 23/1.015 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch, chiếm tỷ lệ 2% tổng số chỉ tiêu. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; Đài PTTH tỉnh; huyện Yên Dũng; huyện Sơn Động...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã phát biểu thể hiện sự đồng thuận cao trong việc triển khai bộ tiêu chí đánh giá DDCI của tỉnh. Qua đó, tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Từ đó, tạo động lực cải cách quyết liệt, đồng bộ trong việc duy trì nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để giải quyết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Về tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019, các đại biểu cho rằng, đa số nhiệm vụ chung được Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng các cơ quan, đơn vị, địa phương bị nhắc nhở, phê bình; tham mưu văn bản sai sót phải đính chính, sửa đổi; có nội dung trình UBND tỉnh không được thông qua; có công dân của địa phương khiếu kiện đông người tập trung lên tỉnh; còn nợ đọng xây dựng cơ bản; có chỉ tiêu KT-XH tỉnh giao không hoàn thành, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện, thành phố.

Phát biểu tại đây, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương cũng đã phân tích làm rõ hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các sở, ngành, đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh tăng, giảm cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020 như: Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội… tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương một số sở, ngành, địa phương đã nỗ lực trong việc đánh giá, chấm điểm xếp loại người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và khảo sát, đánh giá xếp hạng DDCI tại các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, khối lượng công việc triển khai sẽ nhiều hơn, việc giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cũng trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung hơn, quyết liệt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị quản lý nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh để phát triển KT-XH.

Về đánh giá DDCI tại các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là cách đánh giá mới được triển khai trên địa bàn tỉnh, song đã thể hiện tính khách quan trong triển khai nhiệm vụ. Qua đó, thấy được việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Để tiếp tục triển khai đánh giá DDCI tại các sở, ban, ngành, địa phương, thời gian tới, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát lại hệ thống thông tin cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá cách làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là các sở, ngành xếp ở vị trí cuối trong bảng đánh giá.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng đối tượng khảo sát; triển khai cách lấy mẫu cho phù hợp với chức năng của từng sở, ban, ngành, địa phương. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp nghiên cứu thêm một số chỉ tiêu đánh giá DDCI để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá DDCI phù hợp với sự phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh - Báo Bắc Giang.