VI | ENG
An Giang: Xây dựng hình ảnh lãnh đạo chính quyền cởi mở, năng động

An Giang: Xây dựng hình ảnh lãnh đạo chính quyền cởi mở, năng động

Ngày 7/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số PCI và DDCI của tỉnh năm 2023.

Năm 2022, PCI tỉnh An Giang đạt 62,37 điểm, giảm 4,11 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố cả nước, giảm 37 bậc so với năm 2021. Nếu so với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đứng thứ 10/13, giảm 6 bậc so với năm 2021; xếp trên Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI An Giang năm 2022, có 4 chỉ số vừa tăng điểm, vừa tăng hạng và 6 chỉ số vừa giảm điểm, vừa giảm hạng. Theo đó, 4 chỉ số vừa tăng điểm vừa tăng thứ hạng so với năm 2021 là chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; chi phí thời gian và cạnh tranh bình đẳng.

6 chỉ số còn lại vừa giảm điểm vừa xuống thứ hạng so với năm 2021, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Việc chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2022 giảm sâu có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Có thể nhận diện một số nguyên nhân chủ yếu như: Các sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì phụ trách các chỉ số thành phần chưa thật sự chủ động, chưa đề xuất hoặc thực hiện chưa tốt những giải pháp, nhiệm vụ được giao trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong 6 chỉ số giảm điểm, giảm hạng có đến 5 chỉ số có trọng số cao (từ 10- 15%), 1 chỉ số có trọng số 5%, tổng cộng chiếm tỷ lệ 70% trên tổng số điểm PCI. Thời gian gần đây có xuất hiện hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc “hỏi ý kiến cấp trên” đã dần trở nên phổ biến... Điều đó làm chậm quá trình giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị phải tổng rà soát, phân tích kỹ những chỉ số thành phần bị giảm điểm, giảm hạng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để có kế hoạch, giải pháp phù hợp cải thiện vững chắc, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh học tập kinh nghiệm các cách làm hay, mô hình tốt về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI để áp dụng tại địa phương.

Thống nhất chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các sở, ban, ngành và địa phương, nhất là cán bộ phụ trách PCI, để hiểu rõ hơn về PCI, các chỉ số thành phần, từng chỉ tiêu và cách thức, phương pháp nâng cao từng điểm số của từng chỉ số, từng chỉ tiêu.

Trong thời gian tới, các ngành, các cấp chú trọng xây dựng hình ảnh lãnh đạo chính quyền tỉnh An Giang cởi mở, năng động và sáng tạo, luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển và lớn mạnh – Báo Nhân Dân.