VI | ENG
DDCI – District and Department Competitiveness Index
Tin tức DDCI
25.05.2020

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019 theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu năm 2020; công bố kết quả khảo sát và xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và các địa phương (DDCI) năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

11.05.2020

Để thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2020. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp, mục đích của việc thực hiện kế hoạch này nhằm tổ chức đánh giá NLCT của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 theo Bộ chỉ số DDCI được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND, ngày 21-1-2020 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện NLCT của tỉnh, với khẩu hiệu truyền thông là: “DDCI Sóc Trăng - Lắng nghe để phục vụ”.

09.02.2020

Sáng 08/2/2020, Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương - DDCI Quảng Ninh 2019 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh trong hội nhập. Đây là năm thứ 5 Quảng Ninh triển khai thực hiện đánh giá DDCI và lễ công bố kế quả đã trở thành sự kiện thường niên của tỉnh Quảng Ninh.

02.01.2020

Tại TP. Long Xuyên, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo báo cáo và phương pháp luận chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (chỉ số DDCI) tỉnh An Giang. Hội thảo có sự tham gia của ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.