VI | ENG
Hồ sơ tỉnh & Dữ liệu

Hồ sơ tỉnh & Dữ liệu

Hồ sơ DDCI và Dữ liệu DDCI Chi tiết cho từng tỉnh đã được xây dựng và công bố trực tuyến để công chúng, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền dễ dàng tiếp cận tại một loạt các tỉnh, thành phố như An Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Sóc Trăng và một số tỉnh, thành phố khác. Hiện nay, hồ sơ và cơ sở dữ liệu DDCI được công bố dưới hai hình thức: (1) tích hợp trong cổng thông tin của tỉnh, thành phố hay trang web của đơn vị được tỉnh, thành phố giao chủ trì thực hiện DDCI; hoặc/và (2) tại trang web DDCI riêng biệt cho tỉnh. Một số tỉnh đã lựa chọn công bố Hồ sơ DDCI và Dữ liệu DDCI Chi tiết đồng thời bằng cả hai phương thức này. 

Để tiện cho quý vị tiện tham khảo, chúng tôi xin giới thiệu hai hình thức công bố thông tin và dữ liệu này với ví dụ cụ thể đã được triển khai trên thực tiễn gồm: (1) Hồ sơ DDCI và Dữ liệu DDCI An Giang với hình thức là một trang DDCI độc lập, riêng biệt cho tỉnh; và (2) Hồ sơ DDCI và Dữ liệu DDCI Sơn La với phương thức được tích hợp trong cổng thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La. Đáng chú ý là trong trường hợp của Sơn La, ngoài trang DDCI được tích hợp trong cổng thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trang DDCI riêng biệt cho tỉnh cũng được xây dựng và duy trì nhằm hỗ trợ cho công tác khảo sát, thống kê, điều tra trực tuyến và cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho công chúng, cộng đồng doanh nghiệp, các sở, ban ngành và chính quyền các quận, huyện, thành phố. Việc tra cứu hồ sơ, dữ liệu DDCI với cả hai hình thức này đều có thể thực hiện dễ dàng bằng các thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, máy xách tay, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Mặc dù hồ sơ, dữ liệu DDCI trực tuyến đã được thiết lập và công bố tại nhiều tỉnh, thành phố, nhưng từ trang này chúng tôi chỉ tạo đường link kết nối tới hai ví dụ  của An Giang và Sơn La như đề cập ở trên với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để quý vị tiện tham khảo về hai hình thức công bố hồ sơ DDCI và dữ liệu chi tiết DDCI, từ đó làm cơ sở cho việc cân nhắc, quyết định lựa chọn phương án tốt nhất cho việc công bố hồ sơ, dữ liệu DDCI trực tuyến tại tỉnh, thành phố của mình. Để tra cứu, tham khảo hồ sơ, dữ liệu chi tiết của DDCI tại các tỉnh khác, kính đề nghị quý vị tham khảo trực tiếp tại các trang DDCI được tích hợp trong các cổng thông tin, trang web của đơn vị được giao chủ trì thực hiện DDCI tại tỉnh, thành phố liên quan hoặc tại trang DDCI được xây dựng riêng biệt cho các tỉnh, thành phố đó. 

Để tìm hiểu ví dụ cụ thể về hai cách thức công bố thông tin, dữ liệu DDCI trực tuyến tại hai trường hợp này, xin hãy click vào đường link tới trang DDCI của hai tỉnh như dưới đây:

 An Giang                                              Sơn La